روند اجرایی برگزاری همایش

11:38 1395/8/8

 

برگزاری همایش ها و نشست های علمی و آموزشی در رشد و اعتلای فرهنگ جامعه نقشی بی بدیل دارند. اما قبل از هرگونه برنامه ریزی باید این را در نظر داشت که هدف از این همایش و نوع همایش چیست .همایش میتواند بنیادی , کاربردی و یا توسعه ای باشد.شکل همایش میتواند بصورت سمینار ,   کنگره  و یا گفتمان میزگرد باشد .

 


برگزاری همایش ها و نشست های علمی و آموزشی در رشد و اعتلای فرهنگ جامعه نقشی بی بدیل دارند. اما قبل از هرگونه برنامه ریزی باید این را در نظر داشت که هدف از این همایش و نوع همایش چیست .همایش میتواند بنیادی , کاربردی و یا توسعه ای باشد.شکل همایش میتواند بصورت سمینار ,   کنگره  و یا گفتمان میزگرد باشد .

اعتبارات لازم برای همایش و موسسات تامین کننده آن باید پیش بینی بشود. تاریخ و زمان برگزاری همایش,  سوابق ونتایج حاصل از همایش های قبلی با موضوع مرتبط ,  اهداف همایش و کاربردهای آن ,  عنوان همایش  ,  حوزه فعالیت های همایش و اعضای آن و نام و مسئول دبیر برگزاری همایش باید از طریق رسانه ها و اعلان های تبلیغاتی به اطلاع علاقمندان و شرکت کنندگان در همایش برسد.

باید بستری فراهم شود که علاقمندان و مشتاقان و صاحب نظران بتوانند پیشنهادات خود را به کمیته اجرایی همایش برسانند تا بعد  از بررسی و تحقیق در صورت لزوم این نظرات و پیشنهادات در جهت بهبود هرچه بهتر و سریعتر همایش بکار گرفته شود.

تعداد سخنران ها و میهمانان مدعوین  داخلی و خارجی وسایر افراد اعم از دانشجوها و محققان دعوت شده باید مشخص شود  و مدت زمان لازم برای هر سخنران به آنها گوشزد شود.

بهتر است جدول زمانی و زمانبندی اجرایی طرح قبلا تنظیم شده و در اختیار شرکت کنندگان قرار بگیرد.

 

ساختار سازمانی یک همایش بصورت زیر است:

رئیس همایش 

 دبیر همایش 

 کمیته علمی همایش 

 کمیته اجرایی همایش 

  دبیرخانه همایش

وظایف کمیته علمی همایش:

ارائه راهکار های علمی و موثر در جهت اداره علمی و فرهنگی همایش

تعیین مدعوین و مهمانان همایش

تعیین روش انتخاب مقالات برتر

انتخاب مقالات برگزیده

وظایف کمیته اجرائی همایش:

تعیین وظایف کمیته علمی و دبیرخانه و سایر ارکان همایش

تعیین مقدار نیازهای مالی و توزیع آن در بین اعضای همایش

ایجاد هماهنگی و نظم در بین اعضای همایش

وظایف دبیرخانه همایش:

تنظیم برنامه اصلی همایش و تاریخ و محل برگزاری همایش

اعلان فراخوان همایش برای دریافت  مقالات به کمک کمیته اجرایی 

تشکیل دبیرخانه همایش

تعیین محل دبیرخانه

 

سطوح برگزاری همایش به شرح زیر است:

1.داخلی

2.منطقه ای

3.ملی 

4.بین المللی


1922
مطالب مرتبط

تماس با ما
تلفن ثابت

 01133244996

نمابر

01133244996  -  02142693432

ایمیل

k.seminar.co@gmail.com

آدرس

seminari.irمرکز همایش های بین المللی کوشا گستر